Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

 

1. Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno – wychowawczych        3 września 2018 r.

2. Zakończenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych        21 czerwca 2019 r.

3. Semestr I  trwa od 3 września 2018 r. do 31 stycznia 2019 r.

4. Powiadomienie o przewidywanych ocenach za I semestr do 4 stycznia 2019 r.

5. Zakończenie klasyfikacji i wystawienie ustalonych ocen za I semestr do 11 stycznia  2019 r.

6. Konferencje klasyfikacyjne za I semestr:

 • I – III – 24 stycznia 2019 r. godz. 1330
 • IV – VIII – 24 stycznia 2019 r. godz. 1430
 1. Zebrania dla rodziców informujące o wynikach klasyfikacji za I semestr:
 • I – III –12 luty  2019 r.
 • IV – VIII – 13  luty  2019 r.8.

8. Ferie zimowe trwają od 28 stycznia do 10 lutego2019 r.

9. Plenarne posiedzenie Rady Pedagogicznej po I sem. w dniu 11 luty 2019 r.

10.Semestr II  trwa od  1  lutego    do   21  czerwca  2019 r.

11. Powiadomienie o przewidywanych ocenach za II semestr do 27 maja 2019 r.

12. Zakończenie klasyfikacji i wystawienie ustalonych ocen za II semestr do 6 czerwca 2019 r

13. Konferencje klasyfikacyjne za II semestr:

 • I – III – 13 czerwca  2019 r. godz. 1330
 • IV – VI – 13 czerwca  2019 r. godz. 1430

14.Plenarne posiedzenie Rady Pedagogicznej podsumowujące rok szkolny 2018/2019  24 czerwca  2019 r.

15. Ferie letnie trwają od 22 czerwca do 31 sierpnia 2019

16. Zimowa przerwa świąteczna trwa od 23 grudnia do 31 grudnia 2018 r.

17. Wiosenna przerwa świąteczna trwa od 18 kwietnia do 23 kwietnia 2019 r.

18. Termin rekolekcji 8 -10  kwietnia 2019 r.-w uzgodnieniu z proboszczem 2 lekcja – I-III 3 lekcja klasy IV-VIII

19. Termin organizowania „Zielonych Szkół” – od 6 do 24 maja 2019 r.

20. Termin pisemnych powiadomień rodziców o grożących uczniom ocenach niedostatecznych upływa:

 • za I semestr w dniu 21 grudnia 2018 r.
 • za II semestr w dniu 6 maja 2019 r.
 1. Dodatkowymi dniami wolnymi po ich odpracowaniu i za zgodą Organu prowadzącego może być:
 • 2 listopada 2018 r – odpracowywany w dniu  5 stycznia 2019 r.    
 • 2 maja 2019 r – odpracowywany w dniu 1 czerwca 2019  
 1. Dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2018 – 2019 są:
 • 10 października 2018 r. – Próbny egzamin ósmoklasisty (dzień wolny od zajęć w klasach IV-VIII)
 • 23 listopada 2018 r. – Obchody dnia patrona
 • ?? stycznia 2019 r. – Karnawał w E-W (dzień wolny od zajęć w klasach I-III)
 • 18 grudnia 2018 r. – Próbny egzamin ósmoklasisty j. polski
 • 19 grudnia 2018 r. – Próbny egzamin ósmoklasisty matematyka
 • 15 kwietnia 2019 r – Egzamin ósmoklasisty j. polski
 • 16 kwietnia 2019 r. – Egzamin ósmoklasisty matematyka
 • 17 kwietnia 2019 r. – Egzamin ósmoklasisty j. angielski
 • 10 czerwca 2019 r (wtorek) – Dzień Sportu Szkolnego w klasach I – III ( w tym dniu klasy IV – VIII mają normalne zajęcia dydaktyczne)
 • 17 czerwca 2019 r. (środa) – Dzień Sportu Szkolnego w klasach IV – VIII ( w tym dniu klasy I – III mają normalne zajęcia dydaktyczne)
 1. Terminy obozów naukowych klas VIII 4-13 marca 2018 r.
 2. Terminy obozów językowych klasy VII – 10 – 14 października 2018 r.
 3. Konsultacje dla rodziców zgodnie z ustalonym terminarzem
 • Wrzesień – zebrania
 • Październik – zebrania
 • Listopad – konsultacje
 • Grudzień – zebrania
 • Styczeń – konsultacje
 • Luty – zebrania
 • Marzec – konsultacje
 • Kwiecień – konsultacje
 • Maj – zebrania
 • Czerwiec zebrania

– wtorki o godz.17.00 klasy I – III

– środy godz. 17.00 klasy IV – VIII według zasady:

W dniach zebrań spotkania odbywają się wg zasady:

 • I część około ½ godz. – zebrania obowiązkowe wychowawcy z rodzicami.
 • II część około ½ godz. – czas na konsultacje przedmiotowe indywidualne.
 • Nauczyciele bez przydziału wychowawstw są obecni od 17.30 do 18.30  w pokoju nauczycielskim.

Comments are closed.