Kalendarz roku szkolnego

2017/2018

 1. Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno – wychowawczych 4 września 2017 r.
 2. Zakończenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych 22 czerwca 2018 r.
 3. Semestr  I  trwa od 4 września 2017 r. do 31 stycznia 2018 r.
 4. Powiadomienie o przewidywanych ocenach za I semestr do 5 stycznia 2018 r.
 5. Zakończenie klasyfikacji za I semestr i wystawienie ustalonych ocen do 12 stycznia 2018 r.
 6. Konferencje klasyfikacyjne za I semestr:
  kl. I – III – 30 stycznia 2018 r. godz. 1330
  kl. IV – VI – 30 stycznia 2018 r. godz. 1430
 7. Zebrania dla rodziców informujące o wynikach klasyfikacji za I semestr:
  kl. I – III – 6 lutego 2018 r.
  kl. IV – VI – 7 lutego 2018 r.
 8. Ferie zimowe trwają od 15 do 28 stycznia 2018 r.
 9. Plenarne posiedzenie Rady Pedagogicznej po I semestrze – 2 lutego 2018 r.
 10. Semestr II  trwa od  01 lutego do 22 czerwca 2018 r.
 11. Powiadomienie o przewidywanych ocenach za II semestr do 30 maja 2018 r.
 12. Zakończenie klasyfikacji za II semestr i wystawienie ustalonych ocen do 7 czerwca 2018 r.
 13. Konferencje klasyfikacyjne za II semestr:
  kl. I – III – 14 czerwca 2018 r. godz. 1330
  kl. IV – VI – 14 czerwca 2018 r.godz. 1430
 14. Plenarne posiedzenie Rady Pedagogicznej podsumowujące Rok szkolny 2016/2017 – 25 czerwca 2018 r.
 15. Ferie letnie trwają od 23 czerwca  do  31 sierpnia 2018 r.
 16. Zimowa przerwa świąteczna trwa od 23 grudnia  do  31 grudnia  2017 r.
 17. Wiosenna przerwa świąteczna trwa od 29 marca do 3 kwietnia  2018 r.
 18. Termin rekolekcji 19 – 20 marca 2018 r.
 19. Termin organizowania „Zielonych Szkół” – od 7 do 25 maja 2018 r.
 20. Termin pisemnych powiadomień rodziców o grożących uczniom ocenach niedostatecznych  upływa:
  za I semestr w dniu 22 grudnia 2017 r.
  za II semestr w dniu 5 maja 2018 r.
 21. Dodatkowymi dniami wolnymi po ich odpracowaniu i za zgodą organu prowadzącego mogą być:
  4 maja 2018 r. – odpracowywany 7 kwietnia 2018 r.
  1 czerwca 2018 r. – odpracowywany 9 czerwca 2018 r.
   
 22. Dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2017-2018 są:
  27 października 2017 r. – Dzień postaci bajkowj
  23 listopada 2017 r. – Obchody dnia patrona
  02 lutego 2018 r. – Karnawałowy dzień talentu
  18 czerwca 2018 r. – Dzień Sportu Szkolnego  w klasach I-III (w tym dniu klasy IV-VI mają normalne zajęcia dydaktyczne)
  19 czerwca 2018 r. – Dzień Sportu Szkolnego w klasach IV-VI (w w tym dniu klasy I-III mają normalne zajęcia dydaktyczne)
 23. Konsultacje i zebrania dla rodziców:
  KLASY I-III
  zgodnie z ustalonym terminarzem – pierwszy wtorek miesiąca o godz. 17:00
  KLASY IV-VI
  zgodnie z ustalonym terminarzem – pierwsza środa miesiąca o godz. 17:00 według zasady:
  I część około ½ godz. –konsultacje z wychowawcą.
  II część około ½ godz. – czas na indywidualne konsultacje przedmiotowe.
  Nauczyciele bez przydziału wychowawstw są obecni  od 1730 do 1830 w pokoju nauczycielskim.

Comments are closed.