Erasmus+

Z wielką przyjemnością informujemy Państwa, że we wrześniu 2017 roku nasza szkoła otrzymała dofinansowanie z Unii Europejskiej na realizację dwuletniego projektu: „Chcesz zmieniać świat na lepsze, zacznij od siebie”, w ramach programu Erasmus + KA1. Projekt został opracowany w odpowiedzi na potrzeby szkoły zidentyfikowane i opisane w Europejskim Planie Rozwoju Szkoły.

Głównym celem projektu jest poprawa funkcjonowania szkoły poprzez podniesienie umiejętności i kompetencji nauczycieli, kadry zarządzającej i pracowników administracji szkoły.

W projekcie wezmą udział przedstawiciele wielu ważnych dla społeczności szkolnej grup zawodowych. Swoje kompetencje rozwijać będą: dyrektor szkoły (nauczyciel informatyki) – Zbigniew Borowski, wicedyrektor (nauczyciel przyrody) – Lidia Kulewicz, pracownik administracyjny – Anna Michałowska oraz nauczyciele poszczególnych przedmiotów: nauczycielka języka angielskiego – Barbara Jasińska, języka polskiego – Barbara Woźniakowska, historii–Sławomir Gołdyn-Krul, matematyki – Iwona Skorupska, informatyki – Edyta Kowalska, Wychowania Fizycznego – Iwona Olszewska i edukacji wczesnoszkolnej. Wszystkie osoby są żywo zainteresowane rozwojem osobistym w celu podniesienia jakości swojej pracy.

Głównym pomysłodawcą i koordynatorem projektu jest nauczycielka języka angielskiego, Barbara Jasińska, osoba z dużym doświadczeniem w realizacji projektów unijnych i organizacji wyjazdów zagranicznych.

 W projekcie zaplanowano wyjazdy na następujące szkolenia:

  1. czteroosobowa grupa wyjedzie do Hiszpanii na intensywny kurs języka angielskiego „Intensive English Language Course for Education Staff”, ażeby podnieść swoje kompetencje językowe.
  2. pięcioosobowa grupa wyjedzie do Hiszpanii na kurs doskonalący umiejętności prezentacji i publicznych wystąpień: „Public speaking and presentation skills for teachers, trainers and education staff”.
  3. trzy osoby wyjadą do Włoch na kurs doskonalący metody coachingu i mentoringu: „Coaching and Mentoring. Innovative technics for teachers, mentors and educators to motivate youth”.
  4. jeden nauczyciel wyjedzie do Niemiec na kurs prowadzony w języku niemieckim, uczący kreatywnego myślenia i metod aktywizujących uczniów: „Developing Creativity in Education”.

Mamy nadzieję, że uczestnictwo w powyższych szkoleniach pozytywnie wpłynie na funkcjonowanie całej szkoły – nie tylko osób biorących udział w wyjazdach, ale również pozostałych nauczycieli, uczniów i rodziców. Wzrost kompetencji nauczycieli i pracowników znacząco wpłynie na poprawę jakości pracy szkoły, na lepsze wyniki kształcenia uczniów oraz poprawę ich funkcjonowania w szkole i poza nią. Poprawa znajomości języków obcych ułatwi komunikację z uczniami anglojęzycznymi i ich rodzicami oraz wpłynie na podniesienie poziomu nauczanych języków obcych. Dzięki nabytym umiejętnościom językowym nauczyciele i kadra zarządzająca będą mogli kontynuować współpracę międzynarodową z innymi szkołami i ośrodkami kształcenia w ramach kolejnych projektów unijnych. Kontakt z inną kulturą i językiem poszerzy światopogląd uczestników szkoleń i przybliży europejskie standardy i wartości. Zastosowanie innowacyjnych metod aktywizujących, pobudzających kreatywne myślenie oraz znajomość technik prezentacji i komunikacji zwiększy efektywność kształcenia uczniów oraz podniesie poziom wystąpień publicznych. Wprowadzenie coachingu i mentoringu pomoże rozwiązać problemy wychowawcze, wydobyć potencjał uczniów i nauczycieli, aby zmotywować ich do bardziej wytężonej pracy. Nabyte kompetencje uczestników projektu pozwolą na aktualizację i wdrożenie efektywnych programów nauczania i programu wychowawczego szkoły. Realizacja działań upowszechniających i promujących projekt pozytywnie wpłynie na jakość pracy nauczycieli naszej i innych szkół, studentów, stażystów, woluntariuszy oraz na współpracę z rodzicami i lokalną społecznością. Wierzymy, że udział w programie Erasmus+ ułatwi realizację zadań związanych z planowaną reformą oświaty, wzmocni wizerunek naszej szkoły jako placówki z ambicjami, o dużych oczekiwaniach wobec uczniów i nauczycieli, szkoły promującej europejskie standardy i wartości.

Mamy nadzieję, że realizacja projektu „Chcesz zmieniać świat na lepsze, zacznij od siebie” będzie również inspiracją dla innych osób, pragnących w przyszłości wziąć udział w projektach unijnych, ponieważ są one katalizatorem dobrych zmian i „zastrzykiem” nowej energii, tak potrzebnej w pracy z dziećmi i młodzieżą.


INTENSYWNY KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO
„INTENSIVE ENGLISH LANGUAGE COURSE
FOR EDUCATION SSTAFF”

W dniach 9 – 19 listopada 2017 r. trójka naszych nauczycieli: Dyrektor Zbigniew Borowski, nauczycielka matematyki i techniki Iwona Skorupska, nauczycielka wychowania fizycznego Iwona Olszewska oraz pracownik administracji Anna Michałowska wzięli udział intensywnym kursie języka angielskiego „Intensive English Language Course for Education Staff” w ramach programu Erasmus+ w Sewilli w Hiszpanii….


KURS – „COACHING AND MENTORING” – INNOWACYJNE TECHNIKI DLA NAUCZYCIELI, MENTORÓW I EDUKATORÓW

Dzięki funduszom z Unii Europejskiej, w dniach 23-28.04.2018, Pani wicedyrektor – Lidia Kulewicz, nauczycielka informatyki – Edyta Kowalska i nauczycielka języka angielskiego oraz koordynator programu Erasmus – Barbara Jasińska, miały możliwość wyjazdu do Soverato – niewielkiej miejscowości położonej w południowych Włoszech, na kurs zatytułowany „Coaching and mentoring ”. Kurs zorganizowany był w ramach projektu „Chcesz zmieniać świat na lepsze, zacznij od siebie”, program Erasmus plus, akcja KA1, w którym nasza szkoła uczestniczy od początku roku szkolnego 2017/18…

 

 


SZKOLENIE – COACHING

Zapraszamy chętnych rodziców naszych uczniów do wzięcia udziału w szkoleniu na temat coachingu organizowanym w naszej szkole 27 września 2018 r. o godz. 16:00. Ilość miejsc jest ograniczona. Zgłoszenia za pomocą poczty „Librus” prosimy kierować do Barbary Jasińskiej – nauczyciela angielskiego.


NOWY PROJEKT ERAZMUS+

Drodzy Państwo,

Z przyjemnością pragniemy poinformować, że dzięki staraniom nasza szkoła bierze udział w kolejnym projekcie finansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+ akcja KA2. Projekt zatytułowany jest: „Wszyscy żyjemy na tym samym świecie – dbajmy o niego i o nas. Tylko w zdrowym ciele, zdrowy duch!”.

Comments are closed.