Ogłoszenia


ROK SZKOLNY 2018/2019


KONKURS PLASTYCZNY PT. „KARTKA NA BOŻE NARODZENIE”

Jak co roku, Rada Rodziców zaprasza wszystkich uczniów naszej szkoły do wzięcia udziału w konkursie o tematyce świątecznej. Prace plastyczne w formacie A4 należy wykonać techniką płaską, gdyż prace będą skanowane. Każdy może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę, którą należy wykonać samodzielnie i indywidualnie w szkole lub w domu. Szczegóły określa regulamin konkursu zamieszczony na stronie www szkoły.

Prace należy złożyć najpóźniej do dnia 30 listopada (włącznie):

– z klas 1-3 – u p. Joanny Lis lub p. Kingi Steckiewicz

– z klas 4-8 – p. Moniki Burzyńskiej

– lub w sekretariacie – w przegródce Rady Rodziców.

Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród odbędzie do 16 grudnia. Zapraszamy.

                                                                                                                                    Rada Rodziców


ZEBRANIE RADY RODZICÓW

Zapraszam

na zebranie Rady Rodziców

w dniu 21 listopada br. o godz. 18.00

w czytelni na parterze.

Zapraszamy wszystkich Przedstawicieli

wybranych do Rady Rodziców.

Rada Rodziców


NAGRODA SUPER PRYMUSA

Serdecznie zachęcamy wszystkich uczniów do uzyskiwania, jak najwyższej średniej na koniec roku szkolnego w klasach 4-8.

Na zakończenie klas 8-ych osoby z najwyższą średnią uzyskaną przez 5 lat otrzymają nagrodę Super Prymus.

Szczegóły przyznania nagrody określa Regulamin dostępny na stronie internetowej szkoły w zakładce Rady Rodziców.

Mamy nadzieję, że nagroda Super Prymus sprawi laureatom dużo radości.

Z poważaniem

Prezydium Rady Rodziców


ZEBRANIE RADY RODZICÓW

Zapraszam

na zebranie Rady Rodziców

w dniu 7 listopada br. o godz. 18.00

w czytelni na parterze.

Tematem przewodnim będzie kwestia budowy na terenie szkoły.

Zapraszamy wszystkich Przedstawicieli

wybranych do Rady Rodziców.

Rada Rodziców


SKŁADKI NA FUNDUSZ RADY RODZICÓW

 W roku szkolnym 2018/2019 obowiązują następujące składki:

 • 40,00 PLN dla pierwszego dziecka w naszej szkole,
 • 20,00 PLN dla drugiego dziecka w naszej szkole,
 • bez opłat od trzeciego dziecka w naszej szkole.

Wpłat można dokonywać:

– na konto Rady Rodziców 36 2130 0004 2001 0803 2021 0001

koniecznie podając w tytule klasę, której wpłata dotyczy.

– lub u Przedstawiciela Rady Rodziców, bądź osoby przez niego wskazanej

Z poważaniem

Prezydium Rady Rodziców


ZEBRANIE RADY RODZICÓW

Zapraszam

na zebranie Rady Rodziców

w dniu 26 września br. o godz. 18.00

w czytelni na parterze.

Zapraszamy wszystkich Przedstawicieli wybranych do Rady Rodziców (po 1 osobie z każdej klasy).

Rada Rodziców


UBEZPIECZENIE UCZNIÓW

Szkolne ubezpieczenie uczniów w roku 2018/2019

Uprzejmie informujemy, że w wyniku przedstawionych propozycji Rada Rodziców wybrała poniższą ofertę ubezpieczeniową:

– ubezpieczyciel – Uniqua TU S.A.

– kwota ubezpieczenia – 22.000 zł (wariant III)

– składka roczna 56 zł

– składka uwzględnia wyczynowe uprawianie sportu

– numer polisy – informacja w sekretariacie

Prosimy o terminową zapłatę składki za ubezpieczenie szkolne.

 Z poważaniem
Rada Rodziców


WYBORY DO RADY RODZICÓW

Wybory do Rady Rodziców na rok szkolny 2018/2019

Na najbliższym klasowym zebraniu prosimy o wybranie z każdej klasy po 1 przedstawicielu do Rady Rodziców.

Do zadań przedstawiciela należy czynne uczestnictwo w działaniach Rady Rodziców oraz bieżące przekazywanie ustaleń pozostałym rodzicom w danej klasie. Zebrania odbywają się raz na 1-2 miesiące oraz korzystamy z kontaktu emailowego.

Rada Rodziców zajmuje się m.in. przydzielaniem funduszy na:

– zakup nagród w konkursach szkolnych,

– zakup książek do biblioteki oraz podręczników szkolnych w klasach 4-8,

– dofinansowanie imprez i uroczystości organizowanych na terenie szkoły.

Wszystkie działania Rady są możliwe dzięki Państwa wpłatom na fundusz Rady Rodziców.

Serdecznie zapraszamy do współpracy.

Rada Rodziców


ROK SZKOLNY 2017/2018


OGŁOSZENIE SPECJALNE

Podczas festynu, który odbył się 9 czerwca br. Rada Rodziców zapewniła poniższe atrakcje:

– nagrody dla uczniów za udział w stacjach sportowych i w memoriale Kalmariada

– upominki dla dzieci występujących na scenie

– lizak dla każdego dziecka, który oddał kartę ukończenia stacji sportowych

– kawiarenka, w tym bezpłatne lody i soki

– bezpłatna loteria

– bezpłatne piaskowe obrazki

– bezpłatne malowanie twarzy

– zamówienie przenośnych toalet (typu Toi-Toi)

Za sprzedaż ciast, kawy i wody w kawiarence Rada Rodziców zebrała 2.130 zł.

Wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do organizacji festynu lub też wzięli w nim udział serdecznie dziękujemy.

Z poważaniem
Rada Rodziców


ZEBRANIE RADY RODZICÓW

Zapraszam

na zebranie Rady Rodziców

w dniu 18 czerwca br. o godz. 18.00

w czytelni na parterze.

Zapraszamy wszystkich Przedstawicieli wybranych do Rady Rodziców (po 1 osobie z każdej klasy).

 Rada Rodziców


ZEBRANIE RADY RODZICÓW

Zapraszamy na zebranie Rady Rodziców

w dniu 19 kwietnia br. o godz. 18.00

w czytelni na parterze.

Zapraszamy wszystkich Przedstawicieli wybranych do Rady Rodziców (po 1 osobie z każdej klasy).

 Rada Rodziców


ZEBRANIE RADY RODZICÓW

Zapraszamy na zebranie Rady Rodziców

w dniu 11 stycznia br. o godz. 18.00

w czytelni na parterze.

Zapraszamy wszystkich Przedstawicieli wybranych do Rady Rodziców (po 1 osobie z każdej klasy).

 Rada Rodziców


OGŁOSZENIE SPECJALNE

przejmie informujemy, że w grudniu br. Rada Rodziców sfinansowała zakup dodatkowych podręczników do polskiego i historii w klasach 7-tych. Rada Rodziców na ww. zakup wydała 1.485,00 zł.

Jednocześnie informujemy/przypominamy, że w klasach 4-7 uczniowie nie muszą nosić podręczników do języka polskiego i do historii. W klasach 7-ych dodatkowo nie muszą nosić podręczników do informatyki i języka niemieckiego.

Ponadto informujemy, że także w grudniu br. Rada Rodziców jeszcze dodatkowo dofinansowała kiermasz świąteczny organizowany przez samorząd szkolny  kwotą 63,93 zł, czyli razem dofinansowała kiermasz samorządu na kwotę 316,01 zł.

Środki z kiermaszów są przeznaczone na cele wyznaczone przez samorząd szkolny i przez świetlicę.

 Rada Rodziców


OGŁOSZENIE SPECJALNE

Uprzejmie informujemy, że w grudniu br. Rada Rodziców dofinansowała kiermasze świąteczne organizowane przez samorząd szkolny oraz przez świetlicę.

Samorząd szkolny otrzymał fundusze na zakup rzeczy potrzebnych do przygotowania ozdób świątecznych w kwocie 252,08 zł.

Świetlica otrzymała wydrukowane kartki z kopertami prac nagrodzonych i wyróżnionych w konkursie organizowanym przez Radę Rodziców Kartka na Boże Narodzenie w klasach 1-3 (po 4 szt. na osobę).

Środki z kiermaszów będą przeznaczone na cele wyznaczone przez samorząd szkolny i przez świetlicę. Rada Rodziców wspiera te inicjatywy, ale środków z tego tytułu dla siebie nie zbiera. Chętnych zapraszamy do dokonywania zakupów na kiermaszach.

 Rada Rodziców


OGŁOSZENIE SPECJALNE

Uprzejmie informujemy, że w listopadzie br. Rada Rodziców sfinansowała zakup dodatkowych podręczników do polskiego i historii w klasach 4-tych.

Rada Rodziców na ww. zakup wydała 1.281,15 zł.

Jednocześnie informujemy/przypominamy, że w klasach 4, 5 i 6-tych uczniowie nie muszą nosić podręczników do języka polskiego i do historii.

Czekamy jeszcze na:

– montaż rzutników, aby uczniowie nie musieli nosić podręczników do matematyki,

– na zakup podręczników do języka polskiego i do historii dla klas 7-mych.

Mamy nadzieję, że zakup dodatkowych podręczników pozwoli odciążyć plecaki naszych dzieci i zachęci niezdecydowanych Rodziców do dokonania wpłat na Radę Rodziców. Tylko dzięki wpłatom na Radę Rodziców jest możliwe finansowanie działań organizowanych i wspieranych przez Radę Rodziców.

Rada Rodziców


ZEBRANIE RADY RODZICÓW

Zapraszam
na zebranie Rady Rodziców

w dniu 30 listopada br. o godz. 18.00

w czytelni na parterze.

Zapraszamy wszystkich Przedstawicieli wybranych do Rady Rodziców (po 1 osobie z każdej klasy).

Rada Rodziców


OGŁOSZENIE SPECJALNE

Uprzejmie informujemy, że w październiku br. Rada Rodziców dofinansowała w naszej szkole poniższe przedsięwzięcia:

 • Dzień Nauczyciela – organizatorem był Samorząd Uczniowski, który za wnioskowane środki zakupił słodycze,
 • Dzień Postaci Bajkowej – organizatorem była p. Ewa Ryszawy z biblioteki, która za wnioskowane środki zakupiła słodycze.
 • Rada Rodziców przeznaczyła na ww. przedsięwzięcia 135,90 zł, czyli w całości wnioskowane przez organizatorów kwoty.

Mamy nadzieję, że nauczyciele i uczniowie miło spędzili te dni.

 Z poważaniem,
Rada Rodziców


Informacja o konkursie plastycznym

organizowanym przez Radę Rodziców

„Kartka na Boże Narodzenie”

Rada Rodziców ogłosiła konkurs o tematyce świątecznej.

Prace plastyczne w formacie A4 należy wykonać techniką płaską, gdyż prace będą skanowane.

Każdy może zgłosić do konkursu jedną pracę, którą należy wykonać samodzielnie i indywidualnie

na lekcjach plastyki lub w domu. Szczegóły określa regulamin konkursu zamieszczony na stronie www szkoły.

 Prace należy złożyć do p. Izabeli Wciórki (klasy 1-3)

lub p. Aldony Marcinkowskiej (klasy 4-7)

do dnia 1 grudnia (włącznie).

Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród odbędzie do 15 grudnia.

 RADA RODZICÓW ZAPRASZA WSZYSTKICH UCZNIÓW DO UDZIAŁU W KONKURSIE

regulamin


BUDŻET RADY RODZICÓW NA ROK SZKOLNY 2017/2018

Budżet uchwalono 28 września 2017 r.

czytaj więcej…


ZAMAWIANIE PRZESYŁEK I FAKTUR NA RADĘ RODZICÓW

Z uwagi na dokonywanie zamówień na Radę Rodziców, choć dana przesyłka Rady Rodziców nie dotyczy poniżej wyjaśniam, jak należy zamawiać przesyłki klasowe, które bywają źle adresowane/zamawiane.

czytaj więcej…


RADA RODZICÓW A TRÓJKA KLASOWA

Czym się różni Rada Rodziców od trójki klasowej?

czytaj więcej…


SKŁADKI NA FUNDUSZ RADY RODZICÓW

W roku szkolnym 2017/2018 obowiązują następujące składki:

 • 40,00 PLN dla pierwszego dziecka w naszej szkole,
 • 20,00 PLN dla drugiego dziecka w naszej szkole,
 • bez opłat   od trzeciego dziecka w naszej szkole.

Wpłat można dokonywać:

 • na konto Rady Rodziców 36 2130 0004 2001 0803 2021 0001
  koniecznie podając w tytule klasę, której wpłata dotyczy.
 • lub u Przedstawiciela Rady Rodziców, bądź osoby przez niego wskazanej

Z poważaniem
Prezydium Rady Rodziców


ZEBRANIE RADY RODZICÓW

Zapraszamy na zebranie Rady Rodziców

w dniu 28 września br. o godz. 18.00

w czytelni na parterze.

Uprzejmie prosimy o przybycie wszystkich nowo wybranych Przedstawicieli do Rady Rodziców (po 1 osobie z każdej klasy).

 Rada Rodziców


WYBORY DO RADY RODZICÓW NA ROK SZKOLNY 2017/2018

Na najbliższym klasowym zebraniu prosimy o wybranie swojego przedstawiciela do Rady Rodziców – po jednej osobie z każdej klasy.

Do zadań przedstawiciela należy czynne uczestnictwo w działaniach Rady Rodziców oraz bieżące przekazywanie ustaleń pozostałym rodzicom w danej klasie. Zebrania odbywają się raz na 1-2 miesiące oraz korzystamy z kontaktu emailowego.

Rada Rodziców zajmuje się m.in. przydzielaniem funduszy na:

– zakup nagród w konkursach szkolnych,

– zakup książek do biblioteki,

– dofinansowanie imprez i uroczystości organizowanych na terenie szkoły,

– dofinansowanie zakupu dziennika elektronicznego – wdrożenie w tym roku.

Wszystkie działania Rady są możliwe dzięki Państwa wpłatom na fundusz Rady Rodziców.

Serdecznie zapraszam do współpracy.

 Rada Rodziców


ZEBRANIE RADY RODZICÓW

Zapraszam na zebranie Rady Rodziców

w dniu 29 czerwca br. o godz. 18.00

w czytelni na parterze.

Głównym tematem jest podsumowanie pracy Rady Rodziców oraz poznanie opcji dziennika elektronicznego Librus.

 Zapraszamy


OGŁOSZENIE SPECJALNE

Uprzejmie informujemy, że Rada Rodziców w ramach zaplanowanego budżetu na bieżący rok szkolny podjęła decyzję o przekazaniu ponad 2600 zł na poniższe cele:

dla Małego Samorządu do kwoty 486 zł – na zakup nagród dla najlepszych uczniów z klas III-ich oraz zakup nagród na przyszłe konkursy

dla Samorządu Uczniowskiego do kwoty 850 zł – za zakup pomocy i gier dla uczniów z klas IV-VI do wykorzystania podczas przerw

dla bloku sportowego do kwoty 400 zł – na zakup nagród dla najlepszych sportowców

dla biblioteki do kwoty 900 zł – na zakup książek do biblioteki i na nagrody w konkursach

Uczniom nagrodzonym serdecznie gratulujemy i wszystkim życzymy udanych wakacji.

Z poważaniem,
Prezydium Rady Rodziców


OGŁOSZENIE SPECJALNE

Podczas festynu, który odbył się 27 maja br. Rada Rodziców zapewniła poniższe atrakcje:

– nagrody dla uczniów za udział w konkurencjach sportowych i w konkursach

– drobne upominki dla dzieci występujących na scenie

– kawiarenka, w tym bezpłatne lody i soki

– bezpłatna loteria

– piaskowe obrazki

– malowanie twarzy

– przenośne toalety

Za sprzedaż ciast i kawy w kawiarence Rada Rodziców zebrała 1.348 zł.

Wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do organizacji festynu lub też wzięli w nim udział serdecznie dziękujemy.

Z poważaniem,
Prezydium Rady Rodziców


ZEBRANIE RADY RODZICÓW

Zapraszam

na zebranie Rady Rodziców

w dniu 15 maja br. o godz. 18.00

w czytelni na parterze.

Głównym tematem jest organizacja festynu.

Dla Członków Prezydium zebranie jest obowiązkowe.


OGŁOSZENIE SPECJALNE

Uprzejmie informujemy, że Rada Rodziców przekazała nagrody do konkursów organizowanych przez Mały Samorząd i Samorząd Uczniowski:

– konkurs recytatorski
– konkurs medalierski
– konkurs o idiomach.

 Rada Rodziców jest jedynym fundatorem nagród w konkursach organizowanych przez Mały Samorząd.

Uczniom nagrodzonym serdecznie gratulujemy.

 Z poważaniem,
Prezydium Rady Rodziców


KONKURS
„KARTKA WIELKANOCNA”

wyniki konkursu

aparat


KONKURS NA FERIE ZIMOWE

Portret Nauczyciela na wesoło

Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów do wzięcia udziału w konkursie organizowanym przez Radę Rodziców – Portret Nauczyciela na wesoło.

Prace muszą być w formacie A4, technika dowolna, z możliwością powieszenia na tablicy.  Każdy uczeń może złożyć tylko 1 pracę. Praca jest do wykonania w domu w okresie ferii zimowych.

Prace należy podpisać: imię i nazwisko przedstawionego nauczyciela, imię i nazwisko ucznia, klasa.

Prace proszę składać u p. I. Wciórki (klasy I-III) lub u p. A. Marcinkowskiej (klasy IV-VI) . Termin składania prac – do 3 marca br.

Szczegóły określa Regulamin na stronie www.

Mamy nadzieję, że udział w konkursie sprawi dzieciom dużo radości.

Regulamin konkursu

Laureaci

aparat

Z poważaniem,
Prezydium Rady Rodziców


OGŁOSZENIE SPECJALNE

Uprzejmie informujemy, że Rada Rodziców przekazała nagrody do konkursów organizowanych przez Mały Samorząd w klasach II i III:

– konkurs matematyczny Alfik

– konkurs o Wrocławiu

– konkurs ortograficzny.

 Rada Rodziców jest jedynym fundatorem nagród w konkursach organizowanych przez Mały Samorząd.

Uczniom nagrodzonym serdecznie gratulujemy.

Z poważaniem,
Prezydium Rady Rodziców


SPOTKANIE Z KURATOREM OŚWIATY

W uzgodnieniu z Dyrekcją Szkoły

zapraszam na spotkanie

z Dolnośląskim Kuratorem Oświaty

w dniu 7 lutego br. o godz. 17.00

Spotkanie jest poświęcone omówieniu

zmian w edukacji.


ZEBRANIE RADY RODZICÓW

Zapraszam na zebranie Rady Rodziców

w dniu 31 stycznia br. o godz. 17.00

w czytelni na parterze.

 Dla Członków Prezydium zebranie jest obowiązkowe.


KONKURS

Kartka na Boże Narodzenie

WYNIKI KONKURSU

aparat


OGŁOSZENIE SPECJALNE
KONKURS

Uprzejmie informujemy, że pod patronatem p. Psycholog i p. Pedagog w naszej szkole organizowane są konkursy z okazji Dnia Życzliwości. Najżyczliwsze klasy z bloku I-III oraz IV-VI zostaną nagrodzone „rogami obfitości”. Planowane są także nagrody dla autorów najpiękniejszych plakatów promujących życzliwość.

Z przyjemnością informujemy, że Rada Rodziców przeznaczyła na ten cel 200 zł i tym samym dofinansowała ww. przedsięwzięcie.

Mamy nadzieję, że dzieci spędzą bardzo miło ten dzień, a osobom nagrodzonym w konkursach serdecznie gratulujemy.

 Z poważaniem,
Prezydium Rady Rodziców


KONKURS

Kartka na Boże Narodzenie

Bardzo dziękujemy wszystkim uczniom za złożone prace.
Wybór nagrodzonych i wyróżnionych prac  odbył się 1 grudnia.
Rozdanie nagród jest planowane na 9 grudnia.

Mamy nadzieję, że udział w konkursie sprawił dzieciom dużo radości.

 Z poważaniem,
Prezydium Rady Rodziców


ZEBRANIE RADY RODZICÓW

Zapraszamy
Przedstawicieli wybranych do Rady Rodziców*
na zebranie Rady Rodziców
w dniu 15 listopada br. o godz. 18.00
w czytelni na parterze.

*skład Rady Rodziców jest wywieszony na niniejszej tablicy


OGŁOSZENIE SPECJALNE

Uprzejmie informujemy, że w dniu 28 października br. w naszej szkole:

– obchodzimy Dzień Postaci Bajkowej

– zostaną ogłoszone wyniki konkursu na plakat promujący czytelnictwo (klasy 1-6)

Z przyjemnością informujemy, że Rada Rodziców przeznaczyła na ten cel 100 zł i tym samym dofinansowała ww. przedsięwzięcia.

Mamy nadzieję, że dzieci spędzą bardzo miło ten dzień, a osobom nagrodzonym w konkursie serdecznie gratulujemy.

Z poważaniem,

Prezydium Rady Rodziców

Comments are closed.