Zamówienia publiczne

Zamówienie na usługi społeczne:

„Usługi restauracyjne na rzecz uczniów Szkoły Podstawowej nr 91 im. Orląt Lwowskich we Wrocławiu w roku szkolnym 2018/2019”


Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Wykaz wyposażenia 1
Wykaz wyposażenia 2
Opis założeń do jadłospisów
Jadłospisy
Opis grup produktów
Zalecenia szczegółowe do surowców
Dodatki do żywności niewskazane w diecie dzieci
Wyniki przetargu
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


Termin składania dokumentów: 09.04.2018 roku do godziny 15.00 w siedzibie zamawiającego – sekretariat SP nr 91, ul. Sempołowskiej 54, Wrocław

Comments are closed.