Aktualności


ROK SZKOLNY 2017/2018


DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ
13 PAŹDZIERNIKA 2017

W tym dniu lekcje będą trwały po 35 minut. Ostatnia lekcja skończy się o 13:55.

lekcja godzina
1. 8:00 – 8:35
2. 8:40 – 9:15
3. 9:25 – 10:00
4. 10:10 – 10:45
5. 10:55 – 11:30
6. 11:45 – 12:20
7. 12:40 – 13:15
8. 13:25 – 13:55

KONKURS „ZDOLNY ŚLĄZACZEK”

Odbędzie się w środę 11 października na 3 i 4 lekcji w sali 213 i 214


OLIMPIA PRZEDMIOTOWA Z JĘZYKA POLSKIEGO

Zapraszamy Uczniów klas piątych, szóstych i siódmych
więcej informacji…


DZIENNIK ELEKTRONICZNY – LIBRUS

Informujemy, iż prognozowany termin wydawania loginów i haseł dla Rodziców do Dziennika Elektronicznego Librus to 15 listopada 2017 r.


OTRZĘSINY KLAS CZWARTYCH

4 października 2017 (w środę), o godzinie 12:40 rozpoczną się Otrzęsiny Klas Czwartych. W trakcie Otrzęsin wszyscy uczniowie będą konkurować o miano „Najbardziej Zgranej Klasy Czwartej”.
Po ceremonii Otrzęsin odbędzie się dyskoteka dla klas czwartych. Zakończenie zabawy planowane jest na godz. 16:00. Serdecznie zapraszamy wszystkich czwartoklasistów do wspólnej zabawy, a Rodziców prosimy o zaopatrzenie dzieci w napoje i pomoc przy przebraniu za postaci bajkowe.
Serdecznie pozdrawiamy i życzymy udanej zabawy!

Klasa 6C wraz z wychowawczynią, Barbarą Jasińską – organizatorzy uroczystości.


STYPENDIA DLA NASZYCH UCZNIÓW

Z radością zawiadamiamy, że nasi uczniowie Julia Stelmachowicz, Milena Habas i Maksymilian Kokot otrzymali stypendium Samorządu Wrocławia za celujące wyniki i szczególne osiągnięcia w nauce. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.


SPACERY PO WROCŁAWIU

Zapraszamy młodsze dzieci na sobotnie spacery po Wrocławiu.

Zajęcia rozwijają wiedzę o Wrocławiu, regionie, mieszkańcach, kulturze, gospodarce.

Odbywają się raz w miesiącu.

Zajęcia prowadzi i przyjmuje zapisy p. Bożena Szumowska.


ZEBRANIE RADY RODZICÓW

Zapraszamy na zebranie Rady Rodziców

w dniu 28 września br. o godz. 18.00

w czytelni na parterze.

Uprzejmie prosimy o przybycie wszystkich nowo wybranych Przedstawicieli do Rady Rodziców (po 1 osobie z każdej klasy).

 Rada Rodziców


WYNIKI BIEGU SOLIDARNOŚCI

Wyniki Biegu Solidarności dostępne są na stronie

www.solidarosc.wroc.pl
Najpierw pobiegli najmłodsi”

oraz na tablicy przy pokoju nauczycielskim.

Wszystkim uczestnikom GRATULUJEMY!!!!!!!


ZEBRANIA Z RODZICAMI

Zapraszamy rodziców na pierwsze zebrania

kl. II – III
12 września godz. 17:00

kl. IV – VII
13 września godz. 17:00


BIEG SOLIDARNOŚCI

SOBOTA 09.09.17r.

 • ZBIÓRKA – godz. 8.00 – przed szkołą.
 • Każda grupa wiekowa (z podziałem na chłopców i dziewczynki) ma przydzielonego opiekuna.
 • POWRÓT godz. 14.00.
 • TRANSPORT w obie strony bezpłatnym autobusem pod opieką nauczycieli.
 • Rodzice samodzielnie dowożący dzieci informują o tym nauczyciela- koordynatora za pośrednictwem wiadomość sms (nr 694 – 58 – 15 – 32), najlepiej w piątek do godz. 19.00).Dziecko dowożone, musi być na miejscu (teren hotelu „Wodnik”) najpóźniej 40 min
  przed biegiem swojej kategorii (godzina do sprawdzenia na stronie organizatora).
  Odnajduje opiekuna grupy, który przejmuje nad Nim opiekę na czas biegu.

Prosimy o ograniczenie samodzielnego dowozu do minimum. Ułatwi to znacznie organizację dnia i zapewnienie bezpieczeństwa.

 • W przypadku losowym (rezygnacja Dziecka z biegu) prosimy o niezwłoczne poinformowanie sms`em koordynatora biegu ((nr 694 – 58 – 15 – 32).
 • W przypadku wcześniejszego odbioru dziecka z terenu imprezy, Rodzic jest zobowiązany potwierdzić to u opiekuna własnoręcznym czytelnym podpisem.

WYBORY DO RADY RODZICÓW NA ROK SZKOLNY 2017/2018

Na najbliższym klasowym zebraniu prosimy o wybranie swojego przedstawiciela do Rady Rodziców – po jednej osobie z każdej klasy.

Do zadań przedstawiciela należy czynne uczestnictwo w działaniach Rady Rodziców oraz bieżące przekazywanie ustaleń pozostałym rodzicom w danej klasie. Zebrania odbywają się raz na 1-2 miesiące oraz korzystamy z kontaktu emailowego.

Rada Rodziców zajmuje się m.in. przydzielaniem funduszy na:

– zakup nagród w konkursach szkolnych,

– zakup książek do biblioteki,

– dofinansowanie imprez i uroczystości organizowanych na terenie szkoły,

– dofinansowanie zakupu dziennika elektronicznego – wdrożenie w tym roku.

Wszystkie działania Rady są możliwe dzięki Państwa wpłatom na fundusz Rady Rodziców.

Serdecznie zapraszam do współpracy.

 Rada Rodziców


27 BIEG SOLIDARNOŚCI

Przypominamy, że jutro upływa termin przynoszenia oświadczeń (do pobrania na stronie organizatora).

W tym roku nasza szkoła otrzymała jedynie 80 miejsc.

Prosimy o przemyślane decyzje, co do udziału w biegu.

Wypełnione oświadczenia prosimy oddawać nauczycielom wychowania fizycznego do środy (do trzeciej lekcji)

Lista zakwalifikowanych uczestników zostanie wywieszona w czwartek na tablicy informacyjnej przy sekretariacie.

Dzieci, które zostały zgłoszone do biegu prze Rodziców indywidualnie, nie reprezentują Szkoły. Tylko zgłoszenie ich przez Szkołę daje Im tę szansę!

Jeśli Dziecko zostało zgłoszone indywidualnie, a chciałoby stać się reprezentantem Szkoły,
może dostarczyć swoje zgłoszenie do Wf`ów, a po zakwalifikowaniu się do reprezentacji Rodzic wycofa zgłoszenie indywidualne.

Ze sportowym pozdrowieniem
Nauczyciele wychowania fizycznego


ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO

Wakacje mają się ku końcowi. Zapraszamy wszystkich naszych uczniów na uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego, które odbędzie się

4 września 2017 roku o godzinie 9:00

Msza święta na rozpoczęcie odbędzie się w kościele Św. Faustyny o godz. 8.00

Około 15 minut przed apelem uczniowie spotykają się z wychowawcami w gabinetach. Lista gabinetów przydzielonych poszczególnym klasom będzie wywieszona w szkole.

Listy klas IV i VII zostaną wywieszone w szkole 31 sierpnia.


DRODZY NAUCZYCIELE

Od 23 sierpnia pracujemy w zespołach nad różnymi dokumentami szkolnymi. Przydziały do poszczególnych zespołów podane były w czerwcu.  W tym ostatnim tygodniu sierpnia zapraszamy całość Rady Pedagogicznej w następujących terminach:

30 sierpnia godz. 9:00 – rada szkoleniowa

31 sierpnia godz. 10:00 – szkolenie – program „Librus”

1 września godz. 9:00 – spotkanie zespołu wychowawców

1 września godz. 10:00 – Plenarna Rada Pedagogiczna


WYPRAWKA DLA UCZNIA KLASY I

do pobrania tutaj


ZESTAW PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2017/2018

Przypominamy!!!

We wrześniu Szkoła Podstawowa nr 91 udostępni wszystkim uczniom klas 1-7 komplet podręczników na rok szkolny 2017/2018.

W czerwcu 2018 roku uczniowie będą mieli obowiązek zwrócić  do biblioteki szkolnej komplet udostępnionych przez szkołę podręczników.

Uczniowie otrzymają na własność materiały ćwiczeniowe.

           W podręcznik do religii należy zaopatrzyć się we własnym zakresie według załączonej listy.

Podręczniki do religii


SZKOLENIE – PROGRAM „LIBRUS”

Drodzy nauczyciele
Szkolenie dotyczące obsługi programu „Librus” odbędzie się

31 sierpnia o godz. 10:00


Ogłoszenie o zamówieniu publicznym !

Szczegóły w zakładce „Zamówienia publiczne”…

Comments are closed.