Obiady dla dzieci

OBIADY – INFORMACJE

W związku ze strajkiem i nieobecnościami uczniów na obiadach, należy liczbę dni nieobecności z kwietnia odjąć od wpłat za maj.

JADŁOSPIS

Aby można było korzystać z obiadów należy:

  1. Pobrać i wydrukować egzemplarz deklaracji.
  2. Uzupełnić, podpisać i dostarczyć do sekretariatu szkoły.

DO POBRANIA: DEKLARACJA 2018

Koszt pełnego obiadu: 7 zł.

Koszt zupy: 1,50 zł.

Koszt drugiego dania: 5,50 zł

Za obiady płacimy w dni robocze do  końca każdego miesiąca, który poprzedza nowy miesiąc

(czyli za październik płacimy do 30 września). 
Jeżeli ostatni dzień miesiąca wypada w sobotę lub niedzielę należy zrobić odpłatność w piątek.

Wyjątek stanowi miesiąc wrzesień, za który opłatę należy zrobić do 15 września.

 Niedokonanie wpłaty w powyższym terminie
powoduje wstrzymanie wydawania obiadów.

Zmiana terminów korzystania z obiadów oraz rodzajów posiłków, wymaga pisemnego zgłoszenia Rodzica/ Opiekuna, tylko z początkiem każdego nowego miesiąca.

W przypadku rezygnacji z obiadów fakt ten należy zgłosić pisemnie w sekretariacie szkoły lub mailowo na adres: biuro@sp91.wroclaw.pl.

    Rezygnację z obiadów można złożyć w każdej chwili.

Z kolei, aby odwołać pojedyncze obiady, wystarczy w danym dniu powiadomić telefonicznie szkołę do godziny 8.30 pod numerem telefonu  71/ 798 68 74 .

 W przypadku niedotrzymania powyższej zasady zamawiający obiady zostanie obciążony kosztami posiłku według podpisanej deklaracji.

DNI OBIADOWE
DNI OBIADOWE:  ILOŚĆ DNI
IX 19
X 23
XI 20
(jeżeli 12 XI będzie dniem wolnym, proszę jeden dzień odliczyć od grudnia)
XII 13
(18 i 19 XII są dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowaczych)
I 18
II 14
III 21
IV

15

 (15, 16, 17 – Egzamin 8-klasisty; 18-23 – wiosenna przerwa świąteczna)

V

20

(2.05 odpracowujemy w dniu 1.06.)

VI 13

Comments are closed.