Stan wydatków

ROZLICZENIE WYDATKÓW ZAPLANOWANYCH NA ROK SZKOLNY 2018/2019

(stan na 30.11.2018 r.)

Pozycja Plan Wykonanie Szczegóły wydatków
Nagrody, zabawy 5 000,00 zł 0,00 zł
Biblioteka 1 000,00 zł 1 000,00 zł 1 000,00 zł  (S)FS-KL/2436/2018 Książki do biblioteki SP91 Wrocław wg zamówienia ZS
-KLKOR/649/2018
Samorząd szkolny 1 500,00 zł 215,03 zł  24,58 zł Zakup cukierków na Dzień Chłopaka
190,45 zł Zakup artykułów dekoracyjnych i papierniczych
Mały samorząd 1 000,00 zł 0,00 zł
Zapomogi 500,00 zł 0,00 zł
Wydatki sportowe 1 000,00 zł 155,00 zł 155,00 zł Sprzęt sportowy – PA 808/2018 do ZK  227/2018 – ESA SPORT Andrzej Sołtan – wykonanie nadruków
Podręczniki 3 000,00 zł 3 717,47 zł  618,86 zł Podręczniki j. polski kl. 8 (22 szt.)
337,87 zł Podręczniki j. polski kl. 4
597,08 zł Podręczniki j. polski kl. 5 (22 szt.)
2095,02 zł Podręczniki do historii (klasa 4, 5  i 8)
68,64 zł Brakujące podręczniki do j. polskiego (klasa 5)
Inne 100,00 zł 0,00 zł
SUMA: 13 100,00 zł 5 087,50 zł

Comments are closed.