Stan wydatków

ROZLICZENIE WYDATKÓW ZAPLANOWANYCH NA ROK SZKOLNY 2017/2018
(stan na 30.11.2017 r.)

Pozycja  Plan Wykonanie Szczegóły wydatków
Nagrody, zabawy 4 200 zł 1 324,31 zł 135,27 zł Cukierki na Mikołaja
605,61 zł Zwrot kosztów konkursu Kartka na Boże Narodzenie
221,47 zł Kartki i nagrody na Konkurs Wielkanocny
361,96 zł Wydatki na Konkurs na Kartkę Wielkanocną
Biblioteka 1 000 zł 101,77 zł 101,77 zł Biblioteka Słodycze z okazji Dnia Postaci Bajkowej
Samorząd Szkolny 1 200 zł  749,45 zł 34,13 zł Słodycze z okazji Dnia Nauczyciela
252,08 zł Zakupy na kiermasz świąteczny
63,93 zł Zakupy na kiermasz świąteczny
351,07 zł Zakup materiałów na kiermasz wielka nocny
48,24 zł Wydatki na Konkurs na Kartkę Wielkanocną
Mały Samorząd 1 000 zł 186,63 zł 99,80 zł Zwrot kosztów konkursu Kartka na Boże Narodzenie
86,83 zł Wydatki na Konkurs na Kartkę Wielka nocną 
Zapomogi 500 zł 395,00 zł 395,00 zł Dofinansowanie wycieczki szkolnej
Obsługa konta RR 100 zł 0,00 zł
Wydatki sportowe 1 500 zł 0,00 zł
Podręczniki 3 000 zł 3 366,90 zł 855,90 zł Zamówienie numer 20320406. Podręczniki 30 szt.: ‚Język polski 4. Między nami’
425,25 zł Podręczniki do historii do kl. 4 (15 szt.)
1485,00 zł FVAT 5030702856. Podręczniki do klas 7-ych SP 91 Wrocław. Nowa Era Sp. z o.o.
600,75 zł Podręczniki do matematyki dla klas 6-tych
Inne 500 zł  61,60 zł 11,60 zł Zwrot dopłaty za ubezpieczenie AXA
50,00 zł Zwrot opłaty za ubezpieczenie szatni
suma 13 000 zł 6 185,66 zł

Stan na 20.04.2018 r.

 

Comments are closed.