Stan wydatków

ROZLICZENIE WYDATKÓW ZAPLANOWANYCH NA ROK SZKOLNY 2016/2017
(stan na 30.06.2017 r.)

Pozycja  Plan Wykonanie Szczegóły wydatków
Nagrody, zabawy 5 000 zł 3 904,66 zł 200,00 zł – Dzień życzliwości
429,16 zł – konkurs Kartka na Boże Narodzenie
72,54 zł – słodycze na Św. Mikołaja
67,60 zł – 25-lecie cukierki na loterię (Nagrody, zabawy)
183,98 zł – konkurs Portret nauczyciela na wesoło (Nagrody, zabawy)
594,45 zł – konkurs Kartka na Wielkanoc (Nagrody, zabawy)
20,90 zł – ZWROT KOSZTÓW – zakup mleka na festyn 27.05 (nagrody, zabawy)
503,07 zł – Faktura 1977/05/2017 – Festyn z okazji Dnia Dziecka – ekspres, kawa (nagrody, zabawy)
51,00 zł – Faktura 371/05/2017 – Festyn z okazji Dnia Dziecka – woda (nagrody, zabawy)
400,00 zł – nagrody sportowe (nagrody, zabawy)
1 381,96 – Zwrot poniesionych kosztów festyn (nagrody, zabawy)
Biblioteka 1 000 zł 984,82 zł 99,57 zł – zwrot poniesionych kosztów za bibliotekę
523,00 zł – Faktura FN/9777/2017 – zakup książek do biblioteki szkolnej (Biblioteka)
362,25 – Zakup nagród do konkursów bibliotecznych (Biblioteka)
Samorząd Szkolny 1 000 zł  147,37 zł 63,28 zł – konkurs Kartka na Boże Narodzenie
51,87 zł – nagrody do konkursów (Samorząd uczniowski)
32,22 zł – konkurs Kartka na Wielkanoc (Samorząd uczniowski)
Mały Samorząd 1 000 zł 997,64 zł 144,50 zł – nagrody do konkursów
63,28 zł – kartka na Boże Narodzenie
96,33 zł – nagrody do konkursów (Mały samorząd)
94,60 zł – nagrody do konkursów (Mały samorząd)
114,56 zł – konkurs Kartka na Wielkanoc (Mały samorząd)
320,00 zł – Zwrot za zakup nagród dla 3-cioklasistów (Mały samorząd)
164,37 zł – Zwrot za zakup nagród do konkursów (Mały samorząd)
Zapomogi 500 zł 230,00 zł Dofinansowanie wycieczki dla dziecka z klasy 3b (Zapomogi)
Obsługa konta RR 300 zł 135,00 zł 25,00 zł – opł. za rachunek BANK POCZTOWY 2016.09.01/207415/2
25,00 zł – opł. za rachunek BANK POCZTOWY 2016.10.01/17618/2
25,00 zł – opł. za rachunek BANK POCZTOWY 2016.11.01/5305/2
25,00 zł – opł. za rachunek BANK POCZTOWY 2016.12.01/225353/2
9,44 zł – opł. za rachunek BANK POCZTOWY 2017.01.01/276415/2
15,56 zł – spłata zaległej prowizji 38652/02.03
10,00 zł – prowizja za przelew 38930/02.03
Inne 200 zł  2042,36 zł 15,68 zł – koperty
26,68 zł – konkurs Kartka na Wielkanoc
2000 – system Librus 
suma 9 000 zł 8 441, 85 zł

Stan na 30.09.2017 r.

 

Comments are closed.